Kezdőlap Kezdőlap Településünk Településünk Helyi informaciók Helyi informaciók Kevermes Önk. Kevermes Önk. Közös Önk. adatai Közös Önk. adatai Intézmények Intézmények Pályázatok Pályázatok Letöltések Letöltések Rendeletek Rendeletek

Köszöntő

Kevermes község

Kedves Látogató !
Településünk Önkormányzata nevében szeretettel köszöntök minden kedves látogatót Kevermes Nagyközség  honlapján. Örülök annak, hogy érdeklődésére tart számot településünk. Községünket alapító elődeink okosan döntöttek ,amikor letelepedtek ezen a területen. Kevermes éghajlata, a helyi földek minősége nagyon jó, az itt élők többsége mezőgazdasággal foglalkozik. Szeretnénk településünket növekvő pályára állítani , ennek érdekében minden kínálkozó lehetőséggel élni kívánunk. Ezen pályázatokon való részvételekkel szeretnénk otthonosabbá és szebbé tenni lakókörnyezetünket. Önkormányzatunk különösen kiemelt figyelmet fordít , és kiemelt feladatának tekinti a községben élők, valamint a községünk iránt érdeklődők pontos, gyors tájékoztatását a településen történtekről. A honlap működtetésével szeretnénk egyszerűsíteni a kevermesi lakosok, vállalkozók és egyéb szervek hivatalos ügyeinek intézését, ezért folyamatosan bővülő körben lehetőség lesz nyomtatványok, adatlapok , helyi rendeletek letöltésére. Kellemes időtöltést kívánok ! Lantos Zoltán polgármester  
 
© Csökmei és Társa Bt. 2012. Minden jog fenntartva 
 
 Figyelem!:  “Talajterhelési díj szabályainak változása.  A részletes információ letölthető innen Figyelem!:  “Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2013.(X.7.) önkormányzati rendeletével szabályozta a közterület-használat rendjét.  A tájékoztató letölthető innen

Hírfolyam:

2017.12.13. Kevermes Nagyközség Polgármester
pályázatot hírdet Kevermesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal aljegyző munkakör betöl-
tésére. Bővebb információ az alábbi linken:
ALJEGYZŐ
2018.02.05. Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hírdet főkönyvi könyvelő munka-
kör betöltésére! Bővebb információ az aláb-
bi linken: KÖNYVELŐ 

  2018.02.23.

HIRDETMÉNY sportorvosi vizsgálatról

Dr. Cs. Tóth Zoltán vállalkozó háziorvos a sportorvoslás szabályairól
és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. ren-
delet 5/A paragrafus (2) bekezdésealapján bejelentette, hogy a körze-
tébe tartozó - érvényes TAJ kártyával rendelkező - amatőr sportolók
sportorvosi vizsgálatát elvégzi.
2017. Kevermes Nagyközség Önkormányza-
tának illetékességi területén engedéllyel
rendelkező vállalkozások listálya elérhető
a Helyi információk menüpont alatt!
Államkincstári sajtó közlemény:  Családtámogatási ügyek intézésének lehetőségei.  A részletes információ letölthető innen TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00058 pályázat
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00043 pályázat
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00035 pályázat
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059 pályázat
TOP-1.1.3-11-BS1-2016-00042 pályázat

Közbeszerzés_Polgármesteri Hivatal
épületenergetika!


2015. május 5-én megalakult a Dél-
Békés Jövőjéért Szövetség, melynek
Kevermes Nagyközség Önkormány-
zata is tagja. Bővebb információ az
alábbi linken: Calendula terv.

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
vállalja gépi földmunkák elvégzését. Bő-
vebb információ az alábbi linken:
GÉPI FÖLDMUNKA
Kevermes Nagyközség
Önkormányzata ASP
Központhoz való csatlakozása.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00075

Az elnyert támogatás összege:
5,96 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.


  Kezdőlap Kezdőlap