- Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél
benyújtásához (az elsőfokú határozatot hozó jegyzőnek, illetve a képviselő-testületé-
nek címezve)

- Kitöltési útmutató

- Űrlap keresetlevél benyújtásához jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása
iránti perben


-Kitöltési útmutató