Kezdőlap Kezdőlap Településünk Településünk Helyi informaciók Helyi informaciók Kevermes Önk. Kevermes Önk. Közös Önk. adatai Közös Önk. adatai Intézmények Intézmények Pályázatok Pályázatok Letöltések Letöltések Rendeletek Rendeletek

Köszöntő

Kevermes község

Kedves Látogató !
Településünk Önkormányzata nevében szeretettel köszöntök minden kedves látogatót Kevermes Nagyközség  honlapján. Örülök annak, hogy érdeklődésére tart számot településünk. Községünket alapító elődeink okosan döntöttek ,amikor letelepedtek ezen a területen. Kevermes éghajlata, a helyi földek minősége nagyon jó, az itt élők többsége mezőgazdasággal foglalkozik. Szeretnénk településünket növekvő pályára állítani , ennek érdekében minden kínálkozó lehetőséggel élni kívánunk. Ezen pályázatokon való részvételekkel szeretnénk otthonosabbá és szebbé tenni lakókörnyezetünket. Önkormányzatunk különösen kiemelt figyelmet fordít , és kiemelt feladatának tekinti a községben élők, valamint a községünk iránt érdeklődők pontos, gyors tájékoztatását a településen történtekről. A honlap működtetésével szeretnénk egyszerűsíteni a kevermesi lakosok, vállalkozók és egyéb szervek hivatalos ügyeinek intézését, ezért folyamatosan bővülő körben lehetőség lesz nyomtatványok, adatlapok , helyi rendeletek letöltésére. Kellemes időtöltést kívánok ! Lantos Zoltán polgármester  
 
© Csökmei és Társa Bt. 2012. Minden jog fenntartva 
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hírdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztásba.
Bővebb információ a Helyi információk
menüpont alatt.
 
 Figyelem!:  “Talajterhelési díj szabályainak változása.  A részletes információ letölthető innen Figyelem!:  “Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2013.(X.7.) önkormányzati rendeletével szabályozta a közterület-használat rendjét.  A tájékoztató letölthető innen

Hírfolyam:

2017.12.13. Kevermes Nagyközség Polgármester
pályázatot hírdet Kevermesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal aljegyző munkakör betöl-
tésére. Bővebb információ az alábbi linken:
ALJEGYZŐ
FIGYELEM! Kevermes Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hírdet kevermesi civil szer-
vezetek számára! A pályázati adatlap és
felhívás letölthető a Helyi információk
oldalról.
FIGYELEM!:
Kevermes nagyközség Önkormányzata
közmeghallgatást tart a Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítésével kap-
csolatban 2017. december 20-án, 17:00-kor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bővebb információ az alábbi linken: Kevermes
  2017.12.20.2017. Kevermes Nagyközség Önkormányza-
tának illetékességi területén engedéllyel
rendelkező vállalkozások listálya elérhető
a Helyi információk menüpont alatt!
Államkincstári sajtó közlemény:  Családtámogatási ügyek intézésének lehetőségei.  A részletes információ letölthető innen TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00058 pályázat
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00043 pályázat
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00035 pályázat
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059 pályázat
TOP-1.1.3-11-BS1-2016-00042 pályázat

2015. május 5-én megalakult a Dél-
Békés Jövőjéért Szövetség, melynek
Kevermes Nagyközség Önkormány-
zata is tagja. Bővebb információ az
alábbi linken: Calendula terv.
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás
keretében jó minőségű cirokseprűt állít
elő. Bővebb információ az alábbi linken:
CIROKSEPRŰ
Kevermes Nagyközség Önkormányzata
vállalja gépi földmunkák elvégzését. Bő-
vebb információ az alábbi linken:
GÉPI FÖLDMUNKA
Kevermes Nagyközség
Önkormányzata ASP
Központhoz való csatlakozása.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00075

Az elnyert támogatás összege:
5,96 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.


  Kezdőlap Kezdőlap